TELEGRAMSPÅRET

På ett ganska tidigt stadium i Palmeutredningen uppdagades ett telegram med följande ordalydelse: "Tell our friend that the Swedish tree will be felled" ("Tala om för vår vän att det svenska trädet ska fällas.") Detta telegram, avsänt tre dagar före mordet på Olof Palme, var från Licio Gelli, den ökände stormästaren i den italienska frimurarlogen P2, och var adresserat till Philip Guarino, en hög funktionär i det republikanska partiet i USA och nära förtrogen med George Bush. Enligt en senare uppgift var Bush omnämnd med namn som "vår vän" i telegrammet, som man tror syftade på det förestående mordet i Stockholm; det svenska trädet skulle ha varit Olof Palme, vars namn inte sällan uppfattades som "Palm".

Att Licio Gelli hade bra kontakter med Reagan/Bush-administrationen framgår inte minst av att han blev inbjuden till dessa höga herrars installation i Vita Huset i december 1981.

Källan till telegramspåret var CIA-agenten "Ibrahim Razin", som av allt att döma är identisk med CIA:s Iranexpert Oscar LeWinter. En som i Sverige intresserat sig för detta telegram är DN-journalisten Olle Alsén som i början av 1990 tog och ringde upp adressaten Philip Guarino som svarade att han inte kom ihåg någonting om detta. Palmegruppen begärde också in material från FBI, vilket, enligt förre spaningsledaren Hans Ölvebro, ledde det hela till att man kunde avfärda "Razin" som "en internationell bedragare", varför telegramspåret inte längre var intressant.

"Operation Tree" har förresten förekommit i ett annat närliggande sammanhang, nämligen såsom kodnamnet för mordet. Detta är uppgifter som härrör från en journalist vid namn Allan Francovic, som påstod sig t o m ha namnet på Palmes mördare: en yrkesmördare som varit i den f d iranska säkerhetstjänstens sold och utbildad av CIA.

Francovic planerade att träffa vederbörande under en USA-vistelse, men dog i april 1997 av en hjärtattack efter att ha passerat tullen på Houstons flygplats i Texas. Enligt hans version skulle "Operation Tree" ha planerats av en hemlig grupp inom NATO, vilken till varje pris avsåg att förhindra Palmes förestående Moskvaresa, där ämnen som en nordisk kärnvapenzon skulle tas upp liksom, enligt uppgiften, frågan om Norges och Danmarks utträde ur NATO.

Avslöjandet av den italienska frimurarlogen P2:s (Propaganda Due) existens i början av 1980-talet slog ner som en bomb i Italien, då det visade sig att en stor mängd höga politiker och militärer ingått som medlemmar. P2 har också bundits till flera kriminella aktiviteter i Europa under 70- och 80-talen, bl a kidnappningen och mordet på politikern Aldo Moro 1977 och bombattentatet mot en järnvägsstation i Bologna 1980, där 85 personer omkom. Den huvudansvarige var Stefano della Chiaie, som även han förekommit i Palmeärendet:
Hans advokat lär ha avslöjat för en journalist att della Chiaie medgett att han på något sätt även är inblandad i mordet på den svenske statsministern.

Della Chiaie blev faktiskt uppsökt på fängelset i Florens av en polis i Palmegruppen, men vid det tillfället ville han inte tillstå någon inblandning överhuvudtaget.

Föregående avsnittNästa avsnitt