GEORGE BUSH OCH "OPERATIONS SUB-GROUP"

I en radiointervju i Los Angeles den 14 juli 1997 avslöjade den avhoppade CIA-agenten Gene "Chip" Tatum att en specialgrupp, skapad av USA:s dåvarande vice-president och sedermera president George Bush, förutom flera andra illdåd, låg bakom mordet på den svenske statsministern. Motivet, enligt Tatum, skulle bestå i att Palme, som även var FN:s fredsmäklare i kriget mellan Iran och Irak, hade intervenerat mot de internationella vapenkartellerna och därigenom hindrat dem från att använda vad han kallade "the Bofors route" för att sälja bl a amerikanska vapen till tillåtna länder för vidarebefordran till krigets Iran. I radiointervjun hävdade Tatum vidare att OSG gav i uppdrag åt sydafrikanska agenter att utföra attentatet.

Här förenas alltså två internationella spår med Boforsspåret. Men vad finns det för substans i detta? Man vet att Palme vid flera tillfällen direkt ingripit mot Bofors och stoppat vissa vapentransporter som hade Iran som slutdestination. Det hävdas t ex att det var Palme som såg till att tullkriminalen den 29 sep 1985 ingrep mot vapenhandlaren Karl-Erik Schmitz kontor i Malmö, där tusentals dokument blev beslagtagna vilka på ett detaljerat sätt visade hur den internationella vapen- och krutkartellen opererade på båda sidor av järnridån - inte minst genom ett land som DDR, som till stor del finansierade sin statsbudget genom den vapensmuggling som säkerhetstjänsten STASI organiserade.

Bofors spelade här en viktig roll, inte minst genom Schmitz, som för övrigt av vissa tillförlitliga källor utpekats som CIA-medarbetare med en direktkontakt med överstelöjtnanten Oliver North - mannen som offrades i samband med att den s k Iran/Contrasaffären började rullas upp under senhösten 1986.

Enligt Tatum hotade Palme att vända sig till FN och avslöja allt han visste om USA:s illegala vapenaffärer med regimen i Iran och motståndsrörelsen Contras i Nicaragua.

Tatum, som idag lär befinna sig tillsammans med sin fru på hemlig ort, har placerat ut hemliga CIA-dokument som en sorts livförsäkring om något skulle hända honom.

Gene Tatum fördes över från CIA till OSG (Operations Sub-groups) i april 1986 och fick där reda på olika ljusskygga operationer som OSG genomfört. OSG var del av en organisation som sorterade direkt under Nationella Säkerhetsrådet och vice-presidentämbetet i USA. Presidenten, Ronald Reagan, hade i december 1981 undertecknat ett dekret - Executive Order 12133, som kom att innebära tillskapandet av en struktur, bestående av ett antal grupper som t ex Gruppen för speciella situationer och krisberedskapsgruppen, vars primära uppgifter bestod i att handha underrättelseverksamhet, kontraspionage och olika typer av hemliga operationer som krävde en snabb och effektiv beslutsgång.

Denna organisation, som i efterhand kommit att betecknas som "USA:s hemliga regering" och som i februari 1986 kompletterades med OSG, kunde alltså kringgå de normala, byråkratiska beslutsvägarna och använda sig av personer från de sedvanliga myndigheterna, däribland NSC och CIA. Dessa personer behövde inte rapportera till sina ordinarie arbetsgivare, utan direkt till OSG och Bush.

Det finns också en del uppgifter om att en del av vapenhandeln finansierades med narkotika som betalning, något som väckte stor upprörd efter en avslöjande artikelserie i en kalifornisk tidning under hösten 1996, i vilken CIA anklagades för att ha kontrollerat narkotikahandeln i USA under i stort sett hela 80-talet.

Man har också misstänkt att Bofors stora Indienaffär på över 8 miljarder kronor kan ha haft något med Palmemordet att göra. Vad Boforsdirektören Martin Ardbo menade när han i sin dagbok skrev att Palmes inblandning kan leda till att Sveriges regering faller är en hemlighet som han sagt att han tar med sig i graven.

Föregående avsnittNästa avsnitt