9. KREUGER & TOLL

Tillsammans med en annan ung byggnadsingenjör, som hette Paul Toll, bildade han byggnadsföretaget Kreuger & Toll (K&T). De båda kompanjonerna gick in för att överföra Kahns metoder till Sverige och nådde så småningom framgång på området. K&T kom att medverka i flera större byggprojekt, inte minst i Stockholm, där den välkända stadionbyggnaden och grunden till Stockholms stadshus utgör ett par exempel på de unga ingenjörernas kompetens. K&T växte snabbt och expanderade över Sveriges gränser med dotterföretag i flera europeiska städer, inklusive i det förrevolutionära Tsarrysslands huvudstad S:t Petersburg.

År 1911 ombildades K&T till ett aktiebolag med ett för den tiden ansenligt aktiekapital på en miljon kr.

När I K någon gång under hösten 1911 av ett antal bankmän blev ombedd att genomföra en omorganisation av tändsticksfabrikerna i hans födelsestad Kalmar med omnejd, var han redan en väletablerad företagsledare. Han var då 31 år gammal.

Kreugersläkten hade varit engagerad inom tändsticksindustrin, alltsedan I K:s farfar, Per Edvard Kreuger och dennes bror Eric Lorentz i början av 1870-talet övertog Fredriksdahls tändsticksfabrik och Ernst August Kreuger, I K:s far, anlade 1902 en tändsticksfabrik i Mönsterås.

I K:s fyra år yngre bror, Torsten, som i likhet med honom själv var ingenjör med ett utvecklat sinne för finansiella frågor, hade redan tackat nej till uppdraget och försökte förmå brodern att göra detsamma. Men efter moget övervägande accepterade I K till slut erbjudandet.


År 1913 såg I K till att fusionera de aktuella tändsticksföretagen till AB Förenade Svenska Tändsticksfabriker. Den nye ledaren rationaliserade företagen, pressade kostnaderna, höjde kvalitetskraven osv. Han insåg också att något måste göras på marknadsföringens område och började, i all hemlighet, att köpa upp de viktigaste försäljningsbolagen i branschen. I K:s dynamiska ledarskap gjorde det snart möjligt för den s k Kalmartrusten att utmanövrera den betydligt större konkurrenten Jönköpings och Vulcans Tändsticksfabriksaktiebolag.

Föregående avsnittNästa avsnitt