6. AVGRÄNSNINGAR

För att göra läsaren insatt i ämnet tycker jag det är av stor vikt att ge en bred bakgrundsbeskrivning till hur det gick till när Ivar Kreuger skapade sin världskoncern innan jag kommer in på de mer kontroversiella frågorna.


Källa: Sterner, "I K Tändstickskungen" (1930)
Den andra stormaktstiden". (Gustaf II Adolf syns i bakgrunden)


Tyvärr medger inte det begränsade omfånget i denna uppsats, eller överhuvudtaget uppgiftens komplexitet, något annat än en ytlig granskning av de olika anklagelser som riktats mot I K om bokföringsbrott och andra typer av bedrägliga manipulationer vid sidan av den påstådda förfalskningen av italienska skattkammarväxlar.

Inte heller finns det plats för några uttömmande beskrivningar av andra näraliggande händelser, som t ex de många turerna kring den, enligt många, orättvisa domen mot Torsten Kreuger i det s k Högbroforsmålet och hans mångåriga, men fruktlösa, kamp för upprättelse, trots att han lyckades samla namnkunniga jurister för sin sak, eller av "Affären Ekman"- historien om hur en statsminister tvingades avgå efter att denna av någon anledning ljugit om mottagandet av ett i sig obetydligt partistöd från I K.

(Ekman såg till att Riksbanken ställde upp med ett lån till Kreugergruppen för att möta den svåra likviditetskrisen under våren 1932 och han var sedan mycket kritisk till Kreugerkommissionens arbete och försökte förhindra att Kreugerkoncernen drevs i konkurs).

Föregående avsnittNästa avsnitt