19.2 HUSET MORGAN I USA

Däremot finns det mer fakta i målet som tyder på att det förekom organiserade baisse-spekulationer mot Kreugerkoncernen i syfte att underminera dess finansiella ställning och därmed dess roll som "världsbankir". Om dessa föregicks av geopolitiska överväganden kan man dock endast spekulera om, men det är inte otänkbart att det fanns mäktiga finansintressen i USA och Storbritannien, vilka kan tänkas ha befarat att I K:s omfattande utlåningsverksamhet hotade deras egen ställning på de internationella finansmarknaderna.

Det är främst den mäktiga Morgan-gruppen i USA som brukar nämnas i detta sammanhang och det är främst vid två tillfällen Morgan-gruppen och I K kom på kollisionskurs med varandra. Morgans fientliga hållning till uppstickaren I K påstås ha grundlagts i samband lånet till Frankrike 1927 då den franska regeringen fastnade för de mer fördelaktiga villkor som Kreugerkoncernen kunde erbjuda.

Visserligen pågick förhandlingar om ett samgående mellan L M Ericsson och det amerikanska telefonbolaget I T T. Men som vi har sett övergick dessa till en öppen konflikt i och med Morgans återbetalningskrav på 11 miljoner som man räknat med skulle finnas i det svenska företagets kassa.

Gustaf Ericsson har kommit fram till att Morgan satte in ett koppel av informatörer och agenter för att spionera på och motarbeta I K - inte minst en "mr Brody" - men dylika uppgifter måste hänföras till sådant som är ytterst svårt att bevisa.

Föregående avsnittNästa avsnitt