19.1 I K OCH SOVJETUNIONEN

Sovjetunionen och dess tändsticksindustri utgjorde alltså ett stort hinder på I K:s väg mot det hägrande världsmonopolet. I K hade sedan länge varit intresserad av Ryssland och ryska förhållanden och hade redan under tsartiden grundat en byggnadsfirma i S: t Petersburg. Revolutionen satte emellertid käppar i hjulet för de vidare expansionsplanerna i Ryssland, åtminstone fram till 1927, då isen var bruten för förhandlingar med de sovjetiska kommissarierna.

Dessa var villiga att gå med på att ge den svenska tändstickstrusten monopol i landet mot ett lån på 35 miljoner dollar. Vid det här laget hade emellertid förhandlingarna med Frankrike lett till ett gynnsamt resultat, vilket i kombination med andra typer av strategiska hänsynstaganden gjorde att I K till slut avböjde det sovjetiska erbjudandet.

Istället valde han att gå på offensiven mot den ryska tändsticksindustrin genom att bl a sluta diverse fördrag med de baltiska staterna och Rumänien. Konkurrensen från den sovjetiska tändsticksindustrin kom snart att antaga allt aggressivare former, däribland en dumpningstaktik, som innebar massiv export av ryska tändstickor till priser som var så låga att de endast kan ha täckt en bråkdel av tillverkningskostnaderna.

I april 1928 återupptogs låneförhandlingarna med Sovjetryssland. Under ett sammanträffande i Nice föreslog I K att ställa inte mindre än en miljard dollar till ryssarnas disposition i utbyte mot inte bara monopol på tändstickor, utan även på socker, te, tobak samt rätten att exploatera gruvor. Moskvaregeringen förväntades också erkänna Tsarrysslands skulder.

Det berättas dock att Stalin hörde till de intensivaste motståndarna mot denna form av systemskifte i landet och föredrog istället att satsa på att reformera landet genom planhushållning.

Enligt vad det f d legationsrådet i Stockholm Dmitrievskij berättat skall Stalin i samband med den första omgångens förhandlingar ha fällt följande yttrande om I K: 'Det ligger inte i vårt intresse att uppmuntra och gynna honom. Vi måste tvärtom binda och oskadliggöra honom. Han är farlig för oss.'

I K:s förhandlingar med Sovjetunionen blev alltså resultatlösa och ryska tändstickor fortsatte att översvämma marknaderna i Europa, Asien och Sydamerika.

Föregående avsnittNästa avsnitt