19. IVAR KREUGERS MOTSTÅNDARE

Det är inte någon större svårighet att med hjälp av litteraturen peka ut de åtminstone tre huvudgrupper som var fientligt inställda till och på olika sätt, ibland i samverkan med varandra, motarbetade I K och Kreugerkoncernens intressen:

· Sovjetunionen i öst
· Mäktiga finansintressen i London och USA med huset Morgan i spetsen
· Wallenberg och Bonnier i Sverige

Huruvida någon eller några av dessa tre huvudgrupper i själva verket hade något med I K:s död att göra, går för närvarande inte med bestämdhet att uttala sig om. Av den anledningen bör nedanstående uppfattas som en mer komprimerad presentation av det som i litteraturen framförts som bestickande för just dessa grupper.

När det gäller eventuella förgreningar dem emellan kan den s k Affären Högman mycket väl ha spelat en stor roll.

Föregående avsnittNästa avsnitt