10.2 TYSKLANDSLÅNET 1929 OCH DEN STORA KRASCHEN PÅ WALL STREET

Två dagar efter det att K&T tillkännagav sin dittills största emission på den amerikanska marknaden, inträffade den s k svarta torsdagen på Wall Street: den 24 oktober 1929 översvämmades aktiemarknaden av 2,6 miljoner aktier med säljorder till bästa möjliga kurs, vilket ledde till en momentan börsnedgång på 5 % och situationen upprepades, efter misslyckade försök till stabilisering genom diverse stödköp, under den svarta tisdagen den 29 oktober.Den fruktansvärda kraschen på Wall Street påverkade hela världens ekonomi

Vissa författare har hävdat att det faktiskt kan finnas ett samband här, dvs att det var I K:s motståndare som utnyttjade "det labila läget på börserna i Amerika för att skapa en våldsam börskris samtidigt som emissionen skulle placeras".

Att den stora börskraschen 1929 skulle ha förorsakats genom en koordinerad attack från vissa mäktiga finansintressen och att tidpunkten valdes för att samtidigt få bort den konkurrerande Kreugerkoncernen är en spekulativ, men icke desto mindre intressant, hypotes, som tarvar grundligare efterforskningar. Faktum är i alla fall att flera framstående amerikanska bankirfirmor, som garanterat Kreuger-emissionen, nu p g a börskraschen inte kunde fullfölja sina åtaganden. Genom den förtida återbetalningen av det franska lånet, som alltså inbringade K&T ca 300 miljoner kr i likvida medel, kunde den första tranchen till Tyskland emellertid betalas ut. Även debenturesemissionen kunde sedan genomföras.

Föregående avsnittNästa avsnitt