10.1 LÅNET TILL FRANKRIKE 1927

Bland K&T:s statslån brukar det franska lånet från år 1927 nämnas som den största framgången, med lyckosamma effekter för både långivare och låntagare. För att stabilisera den franska ekonomin, som vid denna tidpunkt befann sig i en djup kris, och sålunda avvärja hotet från galopperande inflation vände sig den franska regeringen till världens finansmarknader, men p g a det bristande förtroendet för Frankrikes ekonomi var det bara två långivare som var beredda att ställa upp med det nödvändiga beloppet på 75 miljoner dollar: Morgangruppen i USA och K&T.
"Tändstickspalatset"

Fransmännen fastnade till slut för I K:s erbjudande. Krediten tillställdes Frankrike till en årlig ränta på endast 5 %, vilket var väsentligt förmånligare än den räntesats på 8 % som Morgans hade begärt. K&T:s bättre räntevillkor hängde samman med att det hela kombinerades med ett avtal inom tändsticksindustrin, även om det aldrig blev möjligt att skapa något egentligt tändsticksmonopol i Frankrike.

Under de följande åren genomgick den franska ekonomin en märkbar förbättring, vilket år 1930 dessutom möjliggjorde en förtida återbetalning av Kreugerlånet, som totalt inbringade koncernen en vinst på hela 30 miljoner dollar - pengar som vid det laget kom väl till pass för att finansiera det som kom att bli det största av alla Kreugerkoncernens åtaganden, nämligen det stora lånet till Tyskland på 125 miljoner dollar.

Föregående avsnittNästa avsnitt