10. TÄNDSTICKSMONOPOL OCH STATSLÅN

Strategin att övervinna konkurrensen genom att köpa upp tändsticksföretag i olika länder hade visat sig otillräcklig för att uppnå en monopolställning. Därför var det en genialisk lösning att kombinera dessa strävanden med möjligheten att kunna erbjuda stora dollarlån till kapitalbehövande stater.


Det var Torsten Kreuger som lyckades förhandla fram det första monopolavtalet åt STAB. Motparten var den polska regeringen och avtalet, som undertecknades år 1925, kom att utgöra en modell för de kommande tändsticksmonopolen i andra länder. Genom att kunna erbjuda långfristiga lån i hårdvaluta med fördelaktiga villkor till nationer i kris, kunde STAB i gengäld få monopolrättigheterna för produktion och/eller försäljning av säkerhetständstickor i respektive land.

I praktiken gick det till så att pengarna till statskassan förmedlades via det tillskapade monopolbolaget - i fallet Polen 6 miljoner dollar till en ränta på 6 %. 1930 utökades krediten avsevärt och kom då att uppgå till totalt 32,4 miljoner dollar.
Torsten Kreuger

Statslån, där olika former av koncessioner ställdes som säkerhet, var förvisso inget unikt för Kreugerkoncernen, utan var något som hade tillämpats åtminstone sedan 1880-talet. Fördelen med ett sådant upplägg är att låntagaren kan erbjudas goda lånevillkor, särskild i form av låg ränta, samtidigt som förvärvandet av koncessionen kunde vara en gynnsam affär för långivaren.

K&T erhöll alltså räntebärande statsobligationer, samtidigt som man tack vare säkerheterna i landets tändsticksindustri var garderad mot inflationseffekterna, eftersom priserna på tändstickor ju lätt kunde uppjusteras i takt med inflationen. I femton olika länder tillämpades ett något annorlunda upplägg, där K&T eller STAB istället för förvärv nöjde sig med att leasa det statliga tändsticksmonopolet. Den årliga leasingavgiften var beräknad så att den skulle motsvara räntorna och amorteringarna på statslånet ifråga .

Låneförhandlingarna föregicks av att Kreugergruppen tog kontroll över landets tändsticksindustri, vilket allt som oftast skedde genom uppköp i största hemlighet.

Föregående avsnittNästa avsnitt