LITTERATURFÖRTECKNING

Böcker:

Adelsohn, Ulf, "Torsten Kreuger sanningen på väg", Stockholm 1972
Boëthius, Maria-Pia, "Sfärfäderna", Stockholm 1998
Brennan, Boris Michael (pseud. för G Ericsson), "The Billion Dollar Murder", Hamburg 1961
Byttner, Anders, "Arvet efter I K", Stockholm 1951
Byttner, Anders, "Vem tog Kreugerkoncernen?", Stockholm 1961
Drachenfels, Kurt, "Den verklige Ivar Kreuger", Stockholm 1933
Ericsson, Gustaf, "Högförräderi mot Sodom City", Lund 1943
Ericsson, Gustaf, "Kreuger kommer tillbaka", Stockholm 1936
Glete, Jan, "Kreugerkoncernen och krisen på svensk aktiemarknad", Stockholm 1981
Gäfvert, Björn, "Kreuger, riksbanken och regeringen", Stockholm 1979
Kreuger, Torsten, "Kreuger & Toll", Stockholm 1963
Kreuger, Torsten, "Sanningen om I K", Stockholm 1966
Kreuger, Torsten, "Spelet i bankvärlden", Stockholm 1970
Kristensson, Robert, "I Ks italienska affärer", Stockholm 1973
Lindskog, Claes, "I K - en storsvensk dröm", Stockholm 1970
Ortmark, Åke, "Ja-sägarna", Stockholm 1997
Shaplen, Robert, "Kreuger -geni och svindlare", Falköping 1961
Sterner, E W, "I K Tändstickskungen", Uppsala 1930
Stolpe, Sven och Heed, Börje, I K mördad?, Stockholm 1955
Thunholm, Lars-Erik, "I K", Stockholm 1995
af Trolle, Ulf, "Bröderna Kreuger", Stockholm 1989
Wikander, Ulla, "Kreugers Match Monopolies, 1925-1930, Stockholm 1979
Ångström, Lars-Jonas, "Därför mördades I K", Stockholm 1990
Ångström, Lars-Jonas, "Kreuger-mordet", Stockholm 1999

Uppslagsböcker:

Nationalencyklopedin, band 8, 9, 11, Höganäs 1993-1995

Tidningar och tidskrifter:

Dagens Nyheter, 1933-01-29, 1932-03-13
Ny Solidaritet, 1980-04-08, "Varför Ivar Kreuger mördades", Kerstin Tegin-Gaddy
Dagens Industri, 1991-11-25
Sydsvenska Dagbladet, 1997-11-03
Den Svenska Marknaden (DSM), nr 4/2000, nr 5/2000
Historisk Tidskrift, 1993:1, Thunholm, Lars-Erik, "I K - Myter och verklighet"

Övriga källor

http://www.danielpipes.org
(Daniel Pipes artikel "A millenium of Paranoia" från Wall Street Journal, april 1995)
http://www.powrd.demon.co.uk/gamla.html
(Gunnar Petterssons essä "För att inte tala om Ivar Kreuger" från Moderna Tider, 1995
Uppsatsen som pdf-fil med noter

Föregående avsnittLitteraturförteckning