Läs mer om Palmemordet
Läs mer om Kreugerfallet
Läs mer om mordet på Anna Lindh