PALMEMORDET
EN ANSATS TILL LÖSNING
INLEDNING
OLIKA MORDSPÅR
MORDVAPNET & ÖVERVAKNING
VITTNEN & POLISPATRULLER
SUSPEKTA BAND & PROTOKOLL
HEMLIGA DOKUMENT
  Analys av polisens friserade
  bandkopia av LAC-bandet!
  Genomgång av makarna Palmes
  sista promenad på Sveavägen
  'Det 11-filiga polisspåret'
  av Ernst Fürntratt-Kloep
  Ulf Lingärdes konfidentiella PM
  Lingärde inför kommissionen
  Det sekretessbelagda
  obduktionsprotokollet
  Lars Krantz om Milan Valverius
  och obduktionsprotokollet
  från 1989
  Riksarkivets mörkläggning
  av dokument
AFFÄREN ANTI AVSAN & HOTMAIL
FRÅGOR & OBEKVÄMA SLUTSATSER
CARL FREDRIK ALGERNON
CATS FALCK
LÄNKAR
KONTAKT

Tillbaka till huvudmenyn