PALMEMORDET
EN ANSATS TILL LÖSNING
INLEDNING
OLIKA MORDSPÅR
MORDVAPNET & ÖVERVAKNING
VITTNEN & POLISPATRULLER
SUSPEKTA BAND & PROTOKOLL
  Sambandscentralen
  Protokollföringen
  De olika protokollen
  LAC-bandet
  Genomgång och bandanalys
  Slutsatser om tidsproblematiken
HEMLIGA DOKUMENT
AFFÄREN ANTI AVSAN & HOTMAIL
FRÅGOR & OBEKVÄMA SLUTSATSER
CARL FREDRIK ALGERNON
CATS FALCK
LÄNKAR
KONTAKT

Tillbaka till huvudmenyn